- ()


AEROSMIT .,
GRAZIA CELESTE DASTIN DISMAS . .,

VITORIO ROSSI TIMATI .,
GAMLET .,     
ARSEN ..,
   
   


SANTA LUCHIYA BINGOVIT .,
EXCELLENT ART AURORA ..,
POM CITY FLOWER FANTASY ..,

( / ) MISHUTKA DARK DRAKULA (TOY)               ..,
( / ) KUHOS ROYAL CHARM ANGEL (TOY)               ..,
( / ) PREDIDGES CHILD IZ KASKADA GREZ ..,
( / )   
( / )   
( / )   
( / )   
( / )   
   
( / ) BATTISTA IZ ROZOVOGO SADA                 ..,
( / ) HANNA BEATRICHE MAY JOY UA                 ..,
( / ) BUFFY FROM PANI VICTORIA (TOY)                 ..,
( / ) LEANTO MAISHI POGAVALE                               . .,

(2013-09-15 01:08:14)