Molesse                                      
....

, , .

!
.

"." FCI!

 

, ! .


»  , , . »  » 02-03-04.09.16/3xCACIB ". "," ","


02-03-04.09.16/3xCACIB ". "," ","

1 2 2

1

8.00
3.

10.00

:

02.09.2106

97 / KLEIN / MINIATURE SPITZ                             745 746 2 22 11:30 Paul Stanton ()
97 (/) ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN     747 765 19 22 11:40 Paul Stanton ()
262 JAPANESE SPITZ                                                             766 767 2 22 11:30 Paul Stanton ()

03.09.2016

97 () WOLFSPITZ / KEESHOND                              856 857 2 20 11:30 Jochen Eberhardt ()
97 / KLEIN / MINIATURE SPITZ                              858 859 2 20 11:30 Jochen Eberhardt ()
97 (/) ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN      860 884 25 20 11:40 Jochen Eberhardt ()
262 JAPANESE SPITZ                                                              885 886 2 20 11:30 Jochen Eberhardt ()

04.09.2016

97 () WOLFSPITZ / KEESHOND                              815 816 2 17 10:30 Francesco Cochetti ()
97 / KLEIN / MINIATURE SPITZ                              817 819 3 17 10:30 Francesco Cochetti ()
97 (/) ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN      820 842 23 17 10:40 Francesco Cochetti ()
262 JAPANESE SPITZ                                                              843 845 3 17 10:20 Francesco Cochetti ()

http://uku.com.ua/temporary/zayvky_2016/cacib_august/pavilon.gif

: 02-03-04.09.16/3xCACIB ". "," ","

0

2

CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., () WOLFSPITZ ELEGANT SHARM BRILLIANT CHARUJUSCHIY VZOR ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., () WOLFSPITZ ELEGANT SHARM BRILLIANT CHARUJUSCHIY VZOR ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., () WOLFSPITZ LUKRETSIYA PERLA IZ MIRASHELA .
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., () WOLFSPITZ LUKRETSIYA PERLA IZ MIRASHELA .

CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE DAMIRAZIN VIIDAKON VALOPILKKU MAIJA LOYTOLA
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE DAMIRAZIN VIIDAKON VALOPILKKU MAIJA LOYTOLA
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE DAMIRAZIN VIIDAKON VALOPILKKU MAIJA LOYTOLA
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE NIZZA BREEZE OF WIND (MINI) .
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE NIZZA BREEZE OF WIND (MINI) .
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE NIZZA BREEZE OF WIND (MINI) .
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE BARHATNIJ SEZON GREMMI .


CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN LEANTO KIWI (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN LEANTO KIWI (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN INCREDIBLE MAN MOY OBEREG (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN INCREDIBLE MAN MOY OBEREG (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN INCREDIBLE MAN MOY OBEREG (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN LIGHT FLOCK HERO NIGHT (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN LIGHT FLOCK HERO NIGHT (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN LIGHT FLOCK HERO NIGHT (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN CHEYS BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN CHEYS BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN CHEYS BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ROMANTINA BEST VELVET PEARL (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ROMANTINA BEST VELVET PEARL (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ROMANTINA BEST VELVET PEARL (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BLACKS PANTHER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BLACKS PANTHER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BLACKS PANTHER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BELLISSIMO STAR FILADELFIA (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BELLISSIMO STAR FILADELFIA (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR OPTIMAL SOLUTION (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN OCHAROVASHKA GOLD BABY ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN OCHAROVASHKA GOLD BABY ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN VICTORY`S FLAME GILROY (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN VICTORY`S FLAME GILROY (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR RO-KO-KO (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR RO-KO-KO (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR RO-KO-KO (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR TANK (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR TANK (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR TANK (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR JAGUAR (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR JAGUAR (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR JAGUAR (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN MIMISH SNOW OT PANDY SHARM ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ORANGE PEACH (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ORANGE PEACH (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ORANGE PEACH (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BELLISSIMO ICE (TOY) .
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BELLISSIMO ICE (TOY) .
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN STARPOM ZHENEVIEVA (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN STARPOM ZHENEVIEVA (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN STARPOM ZHENEVIEVA (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN FALCNORY PRIMA DONNA (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN FALCNORY PRIMA DONNA (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN FALCNORY PRIMA DONNA (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN JOYFUL BERRY ZOOM THE BEAUTY ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN JOYFUL BERRY ZOOM THE BEAUTY ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN JOYFUL BERRY ZOOM THE BEAUTY ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BOSTON BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BOSTON BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BOSTON BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN CHLOE LITTLE PRINCESS (TOY) .
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN CHLOE LITTLE PRINCESS (TOY) .
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN IZYUMCHIC (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN KAPRIZ (TOY) ..


CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ UNIVERS FANTAZM INTENS REY .
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ UNIVERS FANTAZM INTENS REY .
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ UNIVERS FANTAZM INTENS REY .
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ MILORD SHALIMAR BIFOTAUN ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ MILORD SHALIMAR BIFOTAUN ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ MILORD SHALIMAR BIFOTAUN ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., JAPANESE SPITZ SNOW-WHITE BUTTERFLY MINAKO ..

0


»  , , . »  » 02-03-04.09.16/3xCACIB ". "," ","


|