MONO [] / DEUTSCHER SPITZ
(GERMAN SPITZ) WOLFSPITZ
/female GRETA GARBI (TOY) KICHAK YU. LVIV reg., UKRAINE
08.05.16
[] / DEUTSCHER SPITZ
(GERMAN SPITZ) WOLFSPITZ
/female NERIKA VIJIS PRIDE GRINKEVICH T. BREST, BELARUS
07.05.16
[] / DEUTSCHER SPITZ
(GERMAN SPITZ) WOLFSPITZ
/female NERIKA VIJIS PRIDE GRINKEVICH T. BREST, BELARUS
MONO [/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female ALLMAX POM KEEP YOUR BRAND VERTYLENSKA LIUBOV UKRAINE, LVIV
08.05.16
[/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female ALLMAX POM KEEP YOUR BRAND VERTYLENSKA LIUBOV UKRAINE, LVIV
07.05.16
[/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female ALLMAX POM KEEP YOUR BRAND VERTYLENSKA LIUBOV UKRAINE, LVIV
MONO [
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male AMULET ANGEL OF BEAUTY (toy) BERNACKAYA V.A. KYIV, UKRAINE
08.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male AMULET ANGEL OF BEAUTY (toy) BERNACKAYA V.A. KYIV, UKRAINE
07.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male AMULET ANGEL OF BEAUTY (toy) BERNACKAYA V.A. KYIV, UKRAINE
MONO [
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male BUSWELL CHIVAS KAPRIZE (toy) BABYAK RUSLAN LVIV reg., UKRAINE
08.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male BUSWELL CHIVAS KAPRIZE (toy) BABYAK RUSLAN LVIV reg., UKRAINE
07.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male BUSWELL CHIVAS KAPRIZE (toy) BABYAK RUSLAN LVIV reg., UKRAINE
MONO [
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female CHLCE STRUK O. LVIV
MONO [
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male Colin Of Lin Chi Tien CHERKASOV D. UKRAINE
08.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male Colin Of Lin Chi Tien CHERKASOV D. UKRAINE
07.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male Colin Of Lin Chi Tien CHERKASOV D. UKRAINE
MONO [
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female DOLCE VITA FIRE JOY BERNACKAYA V.A. KYIV, UKRAINE
08.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female DOLCE VITA FIRE JOY BERNACKAYA V.A. KYIV, UKRAINE
07.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female DOLCE VITA FIRE JOY BERNACKAYA V.A. KYIV, UKRAINE
MONO [
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female EVELINA MARTIANOVA T. LVIV, UKRAINE
08.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female EVELINA MARTIANOVA T. LVIV, UKRAINE
MONO [
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male GERALD NATALYDOG SAIKOVSKAYA OLGA BELARUS MINSK
08.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male GERALD NATALYDOG SAIKOVSKAYA OLGA BELARUS MINSK
07.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male GERALD NATALYDOG SAIKOVSKAYA OLGA BELARUS MINSK
MONO [
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female LIGHT FLOCK EMOTION CHARM (TOY) DOLINSKAYA YULIIA UKRAINE, VINNITSA
08.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female LIGHT FLOCK EMOTION CHARM (TOY) DOLINSKAYA YULIIA UKRAINE, VINNITSA
07.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female LIGHT FLOCK EMOTION CHARM (TOY) DOLINSKAYA YULIIA UKRAINE, VINNITSA
MONO [
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male NEV LEMAR ALBERT

.
08.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male NEV LEMAR ALBERT

.
07.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male NEV LEMAR ALBERT

.
MONO [
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male News Pomeranian Bio CHERKASOVA YA. UKRAINE
08.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male News Pomeranian Bio CHERKASOVA YA. UKRAINE
07.05.16
[
/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male News Pomeranian Bio CHERKASOVA YA. UKRAINE
MONO [/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male News Pomeranian Tedy Bear CHERKASOVA YA. UKRAINE
08.05.16
[/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male News Pomeranian Tedy Bear CHERKASOVA YA. UKRAINE
07.05.16
[/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male News Pomeranian Tedy Bear CHERKASOVA YA. UKRAINE
MONO [/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male PACO RABANNE IZ FAVORITOV IMPERATRICI BERNACKAYA V.A. KYIV, UKRAINE
08.05.16
[/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male PACO RABANNE IZ FAVORITOV IMPERATRICI BERNACKAYA V.A. KYIV, UKRAINE
07.05.16
[/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male PACO RABANNE IZ FAVORITOV IMPERATRICI BERNACKAYA V.A. KYIV, UKRAINE
MONO [/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female ROXOLANA (TOY) PUGACHOV M.V. VOLYN reg., UKRAINE
MONO [/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female TSVETUSCHAYA AKATSIYA MEISEHOF DOLINSKAYA YULIIA UKRAINE, VINNITSA
08.05.16
[/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female TSVETUSCHAYA AKATSIYA MEISEHOF DOLINSKAYA YULIIA UKRAINE, VINNITSA
07.05.16
[/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female TSVETUSCHAYA AKATSIYA MEISEHOF DOLINSKAYA YULIIA UKRAINE, VINNITSA
MONO [/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male VICTORY'S FLAME GILROY MAKSIMCHUK SERGII UKRAINE KIYV
08.05.16
[/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male VICTORY'S FLAME GILROY MAKSIMCHUK SERGII UKRAINE KIYV
07.05.16
[/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/male VICTORY'S FLAME GILROY MAKSIMCHUK SERGII UKRAINE KIYV
08.05.16
[/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female VIVIEN KEYT . ²,
MONO [/] /
ZWERGSPITZ / TOY / POMERANIAN
/female XENA WHITE WARRION CHERKASOVA YA. UKRAINE
MONO (., , .) / MINIATURE
SPITZ (Orange, grey, other colours)
/male BOMBSHELL MAESTRO DI VITTORIE (MINI) GRYB YU. LVIV
07.05.16
(., , .) / MINIATURE
SPITZ (Orange, grey, other colours)
/male BOMBSHELL MAESTRO DI VITTORIE (MINI) GRYB YU. LVIV
MONO (., , .) / MINIATURE
SPITZ (Orange, grey, other colours)
/female POLTAVI CHARIVNITSA ZIRKA PAVLIY . LVIV, UKRAINE
08.05.16
(., , .) / MINIATURE
SPITZ (Orange, grey, other colours)
/female POLTAVI CHARIVNITSA ZIRKA PAVLIY . LVIV, UKRAINE
07.05.16
(., , .) / MINIATURE
SPITZ (Orange, grey, other colours)
/female POLTAVI CHARIVNITSA ZIRKA PAVLIY . LVIV, UKRAINE
MONO (, ) / MINIATURE SPITZ
(Black, Brown)
/female LILIANA BLANK OLD DYADCHENKO O.V. UKRAINE, MUKACHEVO
08.05.16
(, ) / MINIATURE SPITZ
(Black, Brown)
/female LILIANA BLANK OLD DYADCHENKO O.V. UKRAINE, MUKACHEVO
07.05.16
(, ) / MINIATURE SPITZ
(Black, Brown)
/female LILIANA BLANK OLD DYADCHENKO O.V. UKRAINE, MUKACHEVO
MONO () / SPITZ MEDIUM SIZE (White) /male SYDANYSTAVAN MARLEY TEIJA HOHTARI HEINOLA, FINLAND
08.05.16 () / SPITZ MEDIUM SIZE (White) /male SYDANYSTAVAN MARLEY TEIJA HOHTARI HEINOLA, FINLAND
07.05.16 () / SPITZ MEDIUM SIZE (White) /male SYDANYSTAVAN MARLEY TEIJA HOHTARI HEINOLA, FINLAND
MONO (, , ) /
SPITZ MEDIUM SIZE (orange, gris, autre)
/male TEMPORE FIGHTS FIRES TEIJA HOHTARI HEINOLA, FINLAND
08.05.16
(, , ) /
SPITZ MEDIUM SIZE (orange, gris, autre)
/male TEMPORE FIGHTS FIRES TEIJA HOHTARI HEINOLA, FINLAND
07.05.16
(, , ) /
SPITZ MEDIUM SIZE (orange, gris, autre)
/male TEMPORE FIGHTS FIRES TEIJA HOHTARI HEINOLA, FINLAND
MONO / NIHON SUPITTSU (JAPANESE SPITZ) /female SNOW-WHITE BUTTERFLY AKEMI ALYOSHKIN G.I. IVANO-FRANKIVSK, UKRAINE
08.05.16 / NIHON SUPITTSU (JAPANESE SPITZ) /female SNOW-WHITE BUTTERFLY AKEMI ALYOSHKIN G.I. IVANO-FRANKIVSK, UKRAINE
07.05.16 / NIHON SUPITTSU (JAPANESE SPITZ) /female SNOW-WHITE BUTTERFLY AKEMI ALYOSHKIN G.I. IVANO-FRANKIVSK, UKRAINE
08.05.16 / NIHON SUPITTSU (JAPANESE SPITZ) /male SNOW-WHITE BUTTERFLY AKIO PROTSYUK L.I. LVIV, UKRAINE
07.05.16 / NIHON SUPITTSU (JAPANESE SPITZ) /male SNOW-WHITE BUTTERFLY AKIO PROTSYUK L.I. LVIV, UKRAINE

: 2FCI-CACIB "up of Lemberg-2016" and "Cup of Galicia-2016"